Warsztaty i szkolenia dla pracowników

szkolenia warsztaty terapia

WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW

W organizacji, która charakteryzuje się elastycznością, organizuje się pole działania tak, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Wymaga to jednak wspólnej odpowiedzialności za decyzje. Przy czym odpowiedzialność nie oznacza „brania na siebie winy za skutki” ale oznacza decyzyjność, niezależność i realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Każdy pracownik jest bowiem częścią pola organizacji i jego działania i decyzje mają wpływ na całą organizację.

Wspólna odpowiedzialność za całą organizację

Zaburzenie tego procesu ma miejsce wówczas, gdy pracownik ma tendencje do postrzegania siebie wyłącznie w roli pozbawionej decyzyjności ofiary lub jedynego odpowiedzialnego. Dostrzeżenie i akceptacja tego stanu jest krokiem ku zmianie. Pracownia Rozwoju „Kształt” wspiera pracowników organizacji w rozwoju w poniższych zakresach:

Indywidualne wsparcie dla pracownika

  • 12 sesji rozwojowych dotyczących kompetencji, ich adekwatności do określonych celów i zadań, miejsca w hierarchii i związanych z tym problemów, problemów z lękiem i stresem, decyzyjnością i poczuciem odpowiedzialności, pomoc w zdefiniowaniu kwestii problematycznych w pracy, uniemożliwiających płynne wykonywanie zadań, praca nad poczuciem własnej wartości, kłopotliwą nieśmiałością, trudnościami w komunikacji,

Wsparcie psychologiczne dla pracownika

  • konsultacje i wsparcie w trudnym okresie zmian, praca z wypaleniem zawodowym, z konfliktami w pracy,
  • warsztaty psychologiczne dla grup pracowników w trudnych okresach zmian, natężonego stresu lub lęku.

Zadzwoń lub napisz, jakiego wsparcia potrzebujesz. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

KONTAKT

ZOBACZ NASZE WARSZTATY

warsztaty i szkolenia dla parcowników