Terapia Gestalt

szkolenia warsztaty terapia

GESTALT

Gdyby przyjrzeć się pracy rzeźbiarza, dostrzeglibyśmy z jaką pewnością kształtuje rzeźbę. Jakby decyzja o każdym pojedynczym ruchu pojawiała się jednocześnie w jego umyśle, sercu i dłoniach. Rzeźbiarz kształtując swoją rzeźbę, świadomie dokonuje wyboru, w którym miejscu i w jaki sposób zmienić formę materiału. Jaki fragment odrzucić a jaki przetworzyć. W konsekwencji tego rzeźba zyskuje formę, w której każdy kształt ma znaczenie i stanowi integralną część całości. Także puste przestrzenie pomiędzy stają się istotną częścią formy.

Gdybyśmy teraz przyjrzeli się sobie przez pryzmat rzeźbiarza. Nasze wybory, decyzje, pragnienia i potrzeby (lub ich brak) byłyby, jak rzeźbiące ruchy. To my odpowiadalibyśmy za dobór narzędzi, intensywność ruchu lub jego brak. Innymi słowy bylibyśmy odpowiedzialni za kształtowanie naszego otoczenia. Aby rzeźbić w ten sposób niezbędna jest jednak nie tylko pasja ale także świadomość procesu.

Terapia Gestalt

Celem terapii Gestalt jest przede wszystkim poszerzenie świadomości nas samych oraz świadomości otoczenia, w którym funkcjonujemy. Terapia pozwala także na zyskanie świadomości sposobu, w jaki wchodzimy w kontakt z otoczeniem. Sposobu, w jaki rzeźbimy naszą rzeczywistość. Ważne jest zatem, abyśmy rozpoznali nasze autentyczne potrzeby oraz zdefiniowali potrzeby, które nie zostały zaspokojone. Te bowiem mogą stanowić źródło impasu, uniemożliwiając pełne doświadczanie teraźniejszości. Istotne jest, abyśmy dostrzegli i nazwali mechanizmy, które mogą modyfikować nasz kontakt z otoczeniem, powodując lęk, smutek, apatię lub cierpienie.

terapia gestalt

Zmiana w zgodzie ze sobą

Zmiana rozpoczyna się w bezpiecznej relacji terapeutycznej płynnie i integralnie na wszystkich poziomach naszego funkcjonowania. Budując opartą na zaufaniu relację z terapeutą, z czasem korygujemy swoje sztywne sposoby reakcji na rzecz bardziej kreatywnych i twórczych. Zyskujemy w życiu sprawczość, dokonując odpowiedzialnych i autonomicznych wyborów, zgodnych z naszymi rzeczywistymi potrzebami. Świadomie rzeźbimy rzeczywistość.

Kiedy warto rozpocząć terapię lub uzyskać wsparcie psychologiczne?

Jeśli:

  • mierzysz się z trudnościami w relacjach,
  • czujesz, że utknąłeś w miejscu i masz trudność w podejmowaniu decyzji,
  • przeżywasz trudne emocje, związane ze stratą lub zmianą,
  • masz obniżony nastrój, nie możesz odnaleźć w sobie radości, masz mało energii,
  • chcesz zwiększyć świadomość siebie, swoich mechanizmów adaptacyjnych,
  • chcesz odkryć swoje zasoby, pobudzić kreatywność i rozwijać się.

Zapraszamy Ciebie serdecznie na konsultacje: psychoterapeuta Anna Karczewska