Szkolenia dla Firmy Instytucji

szkolenia warsztaty terapia

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

Skutecznie funkcjonująca organizacja (przedsiębiorstwo czy instytucja) organizuje swoje pole działania zgodnie z pierwotną potrzebą. Potrzebą tą jest pierwszy cel, założenie czy marzenie, dla realizacji którego została utworzona. Zdarza się, że proces ten zostaje zmodyfikowany poprzez zaspokojenie innych zastępczych potrzeb. Może budzić to frustrację i zaburzać realizację pierwotnego celu.

Zarządzanie facylitujące

Każda organizacja jest jedynym w swoim rodzaju połączeniem specyficznych dla niej elementów – celu, produktu, pracowników, grupy docelowej, środowiska i historii. Elementy te składają się na specyficzne zasoby samoregulujące jej działanie. Najskuteczniejszym sposobem zarządzania organizacją jest regularne przyglądanie się procesowi samoregulacji i usuwanie ewentualnych elementów blokujących jej rozwój. Zdrowa organizacja potrafi w sposób otwarty i elastyczny przystosować się do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych okoliczności. Pracownia Rozwoju „Kształt” wspiera firmy i instytucje w poniższym zakresie:

Facylitacja

Wsparcie w procesie:

 • planowania, określenia celu, problemów, potrzeb, zadań,
 • wybór odpowiednich metod, modeli, narzędzi i technik do realizacji zadania,
  usprawnienie komunikacji interpersonalnej między członkami grupy (konflikt, rosnące napięcia),
  *określenie przeszkód w płynnej realizacji zadania,
  *praca z członkami zespołu nad przyjęciem ról adekwatnych do kompetencji
  i preferencji.

Kultura organizacji

Wsparcie w procesie:

 • ustalania lub modyfikacji kultury organizacji,
 • komunikacji i prezentacji celów i misji organizacji w wewnętrznych strukturach oraz jako element budowania renomy i PR,
 • ujednolicenia i udrożnienia komunikacji, zarządzania konfliktem, kwestii ocen pracowników,
 • dbania o potrzeby i wsparcie dla pracowników
 • integracji pracowników.

Warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej

 • rozwój kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych (praktyka wpływu społecznego, skuteczna komunikacja, przywództwo, techniki oswajania stresu, pobudzanie kreatywności)
 • jak podejmować decyzje i skuteczne planować,
 • zarządzanie konfliktem, skuteczne negocjacje,
 • zarządzanie facylitujące zespołami,
 • strategie autoprezentacyjne,
 • budowanie zespołów, pułapki myślenia grupowego, “w co grają ludzie?”,
 • psychologia motywacji.

Mediacje

Zadzwoń lub napisz, jakiego wsparcia potrzebujesz. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

KONTAKT

ZOBACZ NASZE WARSZTATY

dla HR