Mediacje

szkolenia warsztaty terapia

MEDIACJE

Mediacje są wyrazem nie tylko skutecznej komunikacji w konflikcie ale także wyrazem dojrzałości stron i gotowości do porozumienia. Praca z mediatorem poszerza świadomość stron konfliktu o ich rzeczywiste potrzeby. Zmienia także przekonanie, że tylko jedna ze stron może być zwycięzcą.

Skuteczne porozumienie

Pracownia Rozwoju „Kształt” oferuje mediacje prowadzone przez dyplomowanego mediatora.

Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

KONTAKT