O nas

szkolenia warsztaty terapia

Nie popychaj rzeki, ona płynie sama.

Fritz Pearls

Pracownia Rozwoju “Kształt” powstała po to, aby wspierać proces rozwojowy, rozumiany jako zmiana. Każda zmiana bowiem niesie ze sobą reorganizację dotychczasowych struktur. Dotyczy to zarówno naszego codziennego życia, jak i funkcjonowania organizacji. W przypadku naszych indywidualnych historii, zmiana niejako rewiduje nasze dotychczasowe schematy zachowań, przekonania, czy relacje. Podobnie rzecz ma się w przypadku funkcjonowania organizacji (firmy lub instytucji). Każda zmiana funkcjonujących struktur oznacza konieczność opracowania strategii przyjęcia, wdrożenia, testowania i asymilacji nowych rozwiązań.

Pracownia Rozwoju “Kształt” towarzyszy Tobie w procesie zmian.
Wspiera w przyjęciu zmiany w sposób płynny.

Zmiana może być nieoczekiwana i spadać na nas, jak grom z jasnego nieba. Może być jednak także zmianą zamierzoną. Wówczas mówimy o świadomym procesie rozwoju. W każdym z tych przypadków zmianie może towarzyszyć lęk. Jest on całkowicie zrozumiały, bowiem dotyczy zdarzeń i reakcji, jakich jeszcze nie znamy.

Pracownia Rozwoju “Kształt” jest miejscem, w którym oswajamy nasz lęk przed zmianą. Jest miejscem pracy i rozwoju we własnym indywidualnym tempie.

Praca ze zmianą to praca nad akceptacją. W rozwoju indywidualnym odnajdujemy siebie, swoją autentyczność i wyjątkowość. Uczymy się kreatywnie reagować na “nowe” i elastycznie na “zmienione”. Uczymy się także sami projektować i prowokować zmiany, jeśli ich potrzebujemy.

W Pracowni Rozwoju “Kształt” budujemy relację, opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dzięki tej relacji możemy pracować nad potencjałem, uczyć technik i wyposażać w odpowiednie narzędzia rozwoju.

Jesteśmy prywatną placówką świadczącą wsparcie psychologiczne oraz psychoterapeutyczne w postaci doradztwa, facylitacji, warsztatów szkoleniowych dla organizacji, warsztatów rozwojowych, grup wsparcia, mediacji oraz terapii indywidualnej.