O nas

szkolenia warsztaty terapia

W Pracowni Rozwoju „Kształt” budujemy relację, opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dzięki tej relacji możemy pracować nad potencjałem, uczyć technik i wyposażać w odpowiednie narzędzia rozwoju.

Pracownia Rozwoju „Kształt” powstała jako przestrzeń, w której łączymy wieloletnie indywidualne doświadczenie i wszechstronne humanistyczne wykształcenie. To miejsce, w którym nasze pasje pracy przeplatają się ze wzajemną sympatią w dialogu o tym, jak świadomie kształtować rzeczywistość.

Jesteśmy prywatną placówką świadczącą wsparcie dla organizacji (firm i instytucji).

Pracownia Rozwoju „Kształt” wspiera firmy i instytucje w procesie ustalenia optymalnego stanu organizacji poprzez facylitację, mediacje, warsztaty i szkolenia z zakresu kultury organizacji, kompetencji społecznych kadry zarządzającej, warsztatów rozwojowych dla zespołów pracowniczych, wsparcia psychologicznego pracowników wobec zmian, konfliktu oraz czasu natężonego stresu i lęku.

Otrzymasz także wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt.

Praca ze zmianą to praca nad akceptacją. W rozwoju indywidualnym odnajdujemy siebie, swoją autentyczność i wyjątkowość. Uczymy się kreatywnie reagować na „nowe” i elastycznie na „zmienione”. Uczymy się także sami projektować i prowokować zmiany, jeśli ich potrzebujemy.

Założycielki Pracowni Rozwoju „Kształt”

Anna Karczewska

Jestem współzałożycielką Pracowni Rozwoju „Kształt”, w ramach której prowadzę warsztaty rozwojowe, grupy rozwojowe i wsparcia oraz realizuję programy wsparcia dla instytucji i organizacji. Pracuję także wolontaryjnie w Fundacji Matecznik i Fundacji Akceptacja, w których to wspieram darmowo osoby w kryzysie.

W ramach prywatnej praktyki prowadzę terapię indywidualną w nurcie Gestalt. Z szacunkiem i ciekawością towarzyszę moim klientom w procesie przeżywania, rozpoznawania i nazywania doświadczeń z przeszłości. Przyglądania się temu, jak doświadczenia te wpływają na teraźniejszość i postrzeganie przyszłości. Z dużym poruszeniem słucham i patrzę, jak klienci uświadamiają sobie te procesy – uzmysłowiają je, integrują, doświadczając kojącej zmiany. I ta zmiana w zgodzie ze sobą, z własnym rytmem i czasem, wynikająca z wzajemnego zaangażowania, staje się źródłem spokoju i radosnej energii zarówno dla klienta, jak i dla mnie, jako psychoterapeuty i człowieka.

Ze względów etyki zawodowej oraz własnego zamiłowania i potrzeby stałego rozwoju i nauki, podlegam ciągłemu procesowi superwizji oraz poszerzania kompetencji.

  • Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia klinicznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.
  • Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku psychotraumatologia (Collegium Humanum).
  • Posiadam dyplom mediatora (Collegium da Vinci w Poznaniu).
  • Posiadam dyplom z psychologii społecznej w praktyce (SWPS w Poznaniu).
  • Posiadam dyplom magistra socjologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
  • Posiadam certyfikat trenera szkoleniowca

Julia Piotrowska-Haładuda

Psycholog, (psychotraumatolog w trakcie szkolenia) dziennikarz, mgr prawa. Jestem absolwentką psychologii Zamiejscowego Wydziału Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Praca psychologa i psychoterapeuty przez wiele lat stanowiły jedno z moich największych marzeń dlatego postanowiłam zmienić kierunek kariery zawodowej i to właśnie realizacji tego celu poświęciłam ostatnich osiem lat. Już podczas studiów odbywałam staże (w tym w szpitalu psychiatrycznym) i praktyki (prywatne ośrodki) a także wolontaryjnie wspierałam osoby z diagnozą psychiatryczną. Ponieważ bardzo bliskie były mi założenia nurtu terapii Gestalt ukończyłam I etap Szkolenia Psychoterapeutycznego na WSPG w Poznaniu. Obecnie kończę edukację z zakresu psychotraumatologii w Collegium Humanum, która w mojej ocenie, jest dziś niezbędna w pracy terapeutycznej. Jest to kolejny krok w drodze mojego rozwoju zawodowego, który obecnie zmierza do uzyskania certyfikaty psychoterapeuty. Swoją pracę dzielę na sesje indywidualne, warsztaty, treningi oraz sporadycznie – wykłady. Jestem ogromną pasjonatką szkoleń dla firm i instytucji, które dają mi nie tylko okazje do podzielenia się moim doświadczeniem i wiedzą, ale przede wszystkim – ogrom pozytywnej i twórczej energii. Odbywam szkolenia i treningi terapeutyczne oraz pracuję pod stała superwizją. Na co dzień wspieram także osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego w fundacjach Matecznik i Akceptacja. Najlepszym opisem tego jak pracuję są do dziś słowa mojej pierwszej superwizorki, która mawiała, że cała żyję psychologią i jej zagadnieniami a pasja jest moim motorem napędowym do wsparcia i pomocy innym.