Grupa Wsparcia

szkolenia warsztaty terapia

GRUPA WSPARCIA

W terapii Gestalt uznaje się, że to, jaki jest człowiek powstaje na granicy organizmu i otoczenia. Moje „Ja” kształtuje się zatem w kontakcie z innymi w procesie wzajemnego wywierania wpływów. Aby najskuteczniej przyjrzeć się sobie, warto ze świadomością wchodzić w kontakt, podejmować ryzyko, jeśli jest to możliwe, doświadczać i eksperymentować. W grupach wsparcia mamy możliwość przyglądania się swojemu funkcjonowaniu grupowemu w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej. Także w tej przestrzeni możesz doświadczać korygujących relacji i budującego wsparcia.

Doświadczaj tego, jaki jesteś

Jeśli chcesz dołączyć do grupy terapeutycznej, wyślij zapytanie mailowe o bieżące grupy wsparcia. O funkcjonujących grupach możesz dowiedzieć się także ze strony internetowej lub obserwować Pracownię w mediach społecznościowych.

KONTAKT

grupa wspracia