CSR

szkolenia warsztaty terapia

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Pierwotnym celem, dla którego powstała Pracownia Rozwoju “Kształt” jest potrzeba towarzyszenia klientowi w procesie zmiany, przy wykorzystaniu zasobów, umiejętności i doświadczenia z zakresu socjologii, psychologii społecznej, mediacji i negocjacji, psychologii i wsparcia terapeutycznego. Pracownia wyrosła z szeregu wartości, jakie stanowią element naszego światopoglądu. Są to:

 • samoświadomość,
 • samoregulacja,
 • rozwój i zmiana, jako naturalny element życia,
 • zaufanie i współpraca,
 • wsparcie,
 • odpowiedzialność i decyzyjność,
 • elastyczne, twórcze przystosowanie,
 • kreatywność i energia,
 • zaangażowanie,
 • holizm,
 • różnorodność i wszechstronność,
 • integracja, spójność i harmonia,
 • równowaga między działaniem i odpoczynkiem,
 • samowspółczucie, dbanie o siebie,
 • uważność i obecność w “tu i teraz”,
 • ciekawość i poczucie humoru :).

Organizując pole funkcjonowania Pracownia Rozwoju “Kształt” uwzględniliśmy jej wartości i związaną z nimi potrzebę zaangażowania społecznego w propagowanie postawy aktywnej, świadomej, decyzyjnej i odpowiedzialnej. Opracowaliśmy darmowy program wspierania osób w impasie, blokującym dokonanie zmiany. Przede wszystkim kierujemy go do osób, które stoją przed decyzją podjęcia pierwszej roli zawodowej, powrotem na rynek pracy po dłuższej przerwie lub podjęciem decyzji o przebranżowieniu. Program opiera się na warsztatach przeprowadzanych w instytucjach wspierających aktywizację zawodową.

pracownia rozwoju kształt